• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

Onze leerkrachten

Onze leerkrachten zijn speciaal getraind op het gebied van omgaan met en onderwijs geven aan cognitief getalenteerde leerlingen in het basisonderwijs en zij hebben plm. zevenmaal per jaar een intervisie- en netwerkoverleg met de elkaar. Hiernaast worden zij begeleid door inhoudelijk specialisten van het ABC en krijgen zij met regelmaat scholing door externe deskundigen. Momenteel zijn er twee leerkrachten actief in Houten. De groepen worden begeleid door Annel van der Plas en Willemien Eikelboom.

Binnenkort volgt op deze pagina een korte kennismaking.